fbpx

Privacy statement

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese privacywet (AVG) in werking treden. Deze wet heeft tot doel ieders persoonsgegevens beter te beschermen. Deze gegevens werden bij Sportcentrum Oudenrijn B.V. altijd al zorgvuldig behandeld. Met enkele reeds gemaakte aanpassingen voldoen wij dan ook aan de eisen van deze nieuwe wet. Middels dit privacystatement willen we u daarover duidelijk en transparant informeren.
 
Fitness
 
Binnen onze Fitness verwerken wij gegevens van leden met software van Dewi en Clubplanner.
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij:
Naam, geboortedatum, adres, foto, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, pasnummer, lidnummer, bezoekregistratie en type abonnement.
 
Waarvoor gebruiken we deze informatie:
Dienstverlening: wij verwerken deze gegevens voor het aanmaken van een lidmaatschap. Hiermee krijgt u toegang tot onze Fitness & Health.
Informeren: Sportcentrum Oudenrijn B.V. informeert leden per mail (soms per brief of telefonisch) over bijvoorbeeld een afspraak met een instructeur, een nieuwsbrief of een naderende einddatum van het contract.
Marketing-sales-activiteiten: Sportcentrum Oudenrijn B.V. zal persoonsgegevens nimmer aan derden verstrekken.
 
Waarmee verwerken we uw informatie:
Sportcentrum Oudenrijn B.V. gebruikt voor de verwerking van uw gegevens twee softwareprogramma’s. Dewi en Clubplanner. Beide partijen zijn ‘AVG Proof’. Voor details:
Klik hier voor Dewi en klik hier voor Clubplanner.
Ook de koppeling tussen de beide programma’s voldoet aan de eisen van de AVG.
 
Wettelijke verplichting:
Wanneer Sportcentrum Oudenrijn wettelijk verplicht is uw gegevens aan derden te verstrekken (bijvoorbeeld aan de politie in het kader van onderzoek) zullen wij dit uiteraard doen.
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens:
Gedurende de looptijd van uw abonnement bewaren wij uiteraard alle persoonsgegevens. Na afloop van het contract bewaren we gegevens niet langer dan is toegestaan. Het verschilt per soort persoonsgegevens hoe lang dat is. Gegevens worden vervolgens gewist of geanonimiseerd.
 
Privacyrechten AVG: De AVG beschrijft een aantal rechten voor u als consument. Sportcentrum Oudenrijn B.V. heeft voor al deze rechten een procedure.
Het recht op inzage, het recht op rectificatie en aanvulling en het recht op beperking van de verwerking kunnen ten alle tijden door de betreffende baliemedewerker aan u worden verleend.
Het recht op bezwaar, het recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering, het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit worden verleend door onze functionaris gegevensbescherming (FG)/privacy-coordinator. Deze is via onderstaand emailadres te bereiken.
 
Tennis/squash/Sporthal
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij:
Wanneer u een losse baan/zaal huur wordt alleen uw naam en telefoonnummer genoteerd. Neemt u een strippenkaart of een contract worden naast bovenstaande gegevens ook adresgegevens en het emailadres van de ‘hoofdboeker’ geregistreerd.
 
Waarvoor gebruiken we deze informatie:
Dienstverlening: Wij gebruiken deze informatie om reserveringen door te voeren
Informeren: Mocht er onverhoopt een reden zijn waarom de reservering niet door kan gaan is het noodzakelijk dat wij u kunnen bereiken.
 
Waarmee verwerken we uw informatie:
Sportcentrum Oudenrijn B.V. maakt gebruik van het softwaresysteem van DeWi. Dit softwareprogramma voldoet aan de eisen van de AVG: Klik hier voor meer informatie.
 
Wettelijke verplichting:
Wanneer Sportcentrum Oudenrijn wettelijk verplicht is uw gegevens aan derden te verstrekken (bijvoorbeeld aan de politie in het kader van onderzoek) zullen wij dit uiteraard doen.
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens:
Gedurende de looptijd van uw contract bewaren wij uiteraard de persoonsgegevens. Na afloop van het contract bewaren we gegevens met het oog op evt. volgende seizoenen. Wanneer u daar niet voor kiest worden na één jaar uw gegevens gewist.
 
Privacyrechten AVG: De AVG beschrijft een aantal rechten voor u als consument. Sportcentrum Oudenrijn B.V. heeft voor al deze rechten een procedure.
Het recht op inzage, het recht op rectificatie en aanvulling en het recht op beperking van de verwerking kunnen ten alle tijden door de betreffende baliemedewerker aan u worden verleend.
Het recht op bezwaar, het recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering, het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit worden verleend door onze functionaris gegevensbescherming (FG)/privacy-coordinator. Deze is via onderstaand emailadres te bereiken.
 
Vragen/opmerkingen; mail naar:
privacy@sportcentrumoudenrijn.nl

 

Website:
Welke gegevens verwerken wij:
Naam, emailadres en/of telefoonnummer (afhankelijk van wat u invult)

 

Sportcentrum Oudenrijn, het enige sportcentrum in Leidsche Rijn waar voor iedereen wat te beleven is

Scroll naar boven